Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

17/08/2024 20/08/2024 222 0

- Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn; tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm ảnh, trưng bày tuyên truyền sách...

- Tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.

Bản đồ

Lịch trình của bạn