Văn hóa

Thông tin văn hóa An Giang

16/12/2019
0
52
Danh lam thắng cảnh An Giang có một số thắng cảnh tiêu biểu như: Châu Đốc: nổi tiếng với Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam (diễn ra hằng năm vào ngày 24, 25 tháng 4 Âm lịch là ngày vía chính) là địa điểm tâm linh thú hút rất đông khách du lịch cả trong và ngoài nước đến đây để hành hương. Năm 2001, Lễ