Kỷ niệm 25 năm thành lập TP Long Xuyên

01/03/2024 01/03/2024 618 2

Tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên (01/03/1999 - 01/03/2024)

Năm 2024, cùng với các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, thành phố Long Xuyên sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên (1/3/1999 – 1/3/2024), nhằm tổng kết, đánh giá lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển thành phố, ghi nhận và khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. 

Với Chủ đề “Thành phố Long Xuyên 25 năm xây dựng và phát triển”, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH An Giang. Thời gian tổ chức bắt đầu lúc 19 giờ, ngày 01/03/2024 (thứ sáu), tại Khu Hành chính thành phố (số 99 đường Nguyễn Thái Học phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên).

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự tôn, tự hào dân tộc và tình yêu đối với quê hương và con người Long Xuyên - Quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân tích cực, hăng hái trong thi đua lao động sản xuất, công tác và nghiên cứu học tập. Thông qua Lễ Kỷ niệm nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, du lịch của thành phố ... qua đó thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Bản đồ

Lịch trình của bạn