TRI TÔN - CHÂU ĐỐC - 2N1Đ

TRI TÔN - CHÂU ĐỐC - 2N1Đ
 • Từ ngày 04/03/2024
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 11 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 Địa điểm
 • 07:00
  Địa điểm chiến thắng Cầu Sắt Vĩnh Thông Miễn phí

  Lê Văn Tám Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 09:00
  Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc Miễn phí

  Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 11:30
  Nhà Hàng Huê Dung Miễn phí

  5 Trần Hưng Đạo Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 14:00
  Chùa Xvayton Miễn phí

  khóm 3 Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 16:00
  Hồ Tà Pạ Miễn phí

  Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 18:00
  Nhà nghỉ Mai Anh Miễn phí

  Khóm 5 Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Ngày 2 5 Địa điểm
 • 06:30
  Cơm Tấm Khánh Vân Miễn phí

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 07:15
  Tây An Cổ Tự Miễn phí

  Đường Vòng Núi Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:00
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Số 925, Đường vòng Núi Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:00
  Lăng Thoại Ngọc Hầu Miễn phí

  Số 864 Đường vòng Núi Sam, khóm Vĩnh Tây 1 (Đối diện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam) Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 12:00
  Điểm Dừng Chân Sinh Thái Hà Gia Miễn phí

  476-478 ấp Vĩnh Khánh 1 Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá