Tour Châu Đốc 1 Ngày 1 Đêm | Miếu Bà, Núi Cấm

Tour Châu Đốc 1 Ngày 1 Đêm | Miếu Bà, Núi Cấm
 • Từ ngày 05/03/2024
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 Địa điểm
 • 08:00
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Số 925, Đường vòng Núi Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:00
  Tây An Cổ Tự Miễn phí

  Đường Vòng Núi Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:30
  Lăng Thoại Ngọc Hầu Miễn phí

  Số 864 Đường vòng Núi Sam, khóm Vĩnh Tây 1 (Đối diện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam) Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:00
  Khu Du Lịch Cáp treo Núi Cấm Miễn phí

  Ấp Vồ Đầu Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

 • 13:00
  Chùa Vạn Linh Miễn phí

  Ấp Vồ Đầu Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

 • 14:00
  Chùa Phật Lớn Miễn phí

  Ấp Vồ Đầu Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá