TRI TÔN - 1 NGÀY

TRI TÔN - 1 NGÀY
 • Từ ngày 05/03/2024
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 11 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 11 Địa điểm
 • 08:00
  Ốc Đảo Quán Miễn phí

  Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 09:15
  Điểm du lịch Đồi Tức Dụp Miễn phí

  Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 11:00
  Đu Đủ Đâm Miễn phí

  Đường 30/4 Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 11:30
  Ếch Nướng Campuchia Miễn phí

  Khóm 1 Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 13:00
  Chùa Xvayton Miễn phí

  khóm 3 Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 14:00
  Hồ Tà Pạ Miễn phí

  Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 15:30
  Di tích Cách mạng Ô Tà Sóc Miễn phí

  Núi Ngọa Long Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 16:00
  Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc Miễn phí

  Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 16:30
  Nhà trưng bày nhà mồ Ba Chúc Miễn phí

  Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 17:30
  Chùa Tam Bửu Miễn phí

  Lê Văn Tám Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

 • 19:00
  Gà đốt ô thum Miễn phí

  ấp Phước An, xã Ô Lâm Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá