Lang thang An Giang

Lang thang An Giang
 • Từ ngày 21/03/2024
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 2 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 2 Địa điểm
 • 07:00
  Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm Miễn phí

  Ấp Vồ Đầu Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

 • 09:13
  Chùa Bửu Sơn Miễn phí

  Ấp Vồ Đầu Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá