Sông nước An Giang

Sông nước An Giang
 • Từ ngày 20/06/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 Địa điểm
 • 07:00
  Chợ Nổi Long Xuyên Miễn phí

  Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 • 09:56
  Nhà thờ Cù Lao Giêng Miễn phí

  Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

 • 11:59
  Du lịch sinh thái Út Hùm Miễn phí

  Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá