An Giang - Du lịch sinh thái và tín ngưỡng

An Giang - Du lịch sinh thái và tín ngưỡng
 • Từ ngày 19/12/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 Địa điểm
 • 07:00
  Điểm Du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư Miễn phí

  Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

 • 09:26
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Số 925, Đường vòng Núi Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:26
  Lăng Thoại Ngọc Hầu Miễn phí

  Số 864 Đường vòng Núi Sam, khóm Vĩnh Tây 1 (Đối diện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam) Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 13:27
  Tây An Cổ Tự Miễn phí

  Đường Vòng Núi Sam Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá