Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024

22/05/2024 03/06/2024 114 0 Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Châu Thị Tế, Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam

Năm nay, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ diễn ra từ ngày 22/5 đến 3/6 (nhằm ngày 15 đến 27/4 âm lịch).

Trong đó, từ ngày 29/5 đến ngày 3/6 (nhằm ngày 22 đến 27/4 âm lịch), lễ hội diễn ra với các nghi lễ truyền thống, như: Lễ phục hiện rước tượng Bà (ngày 22/4 âm lịch), tổ chức rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; lễ tắm Bà (lúc 24 giờ ngày 23/4 âm lịch); lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà (ngày 25/4 âm lịch); lễ túc yết và xây chầu (lúc 24 giờ ngày 25/4 âm lịch), lễ chánh tế (ngày 27/4 âm lịch); lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ (ngày 27/4 âm lịch). Lễ hội mang đặc trưng các giá trị về du lịch (DL) tâm linh, như: Giá trị văn hóa, tinh thần về tín ngưỡng thờ mẫu Nam Bộ, giao lưu văn hóa của các cộng đồng dân tộc…

Đặc biệt, năm nay, chương trình Lễ khai hội Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ kết hợp Lễ kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024). Chương trình dự kiến được tổ chức vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 28/5 (nhằm ngày 21/4 âm lịch), tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam). Lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố tổ chức lúc 15 giờ, ngày 29/5 (nhằm ngày 22/4 âm lịch), tại Nhà bia liệt sĩ, khu vực Bà ngự trên đỉnh Núi Sam và Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Bên cạnh các phần lễ còn có các hoạt động phần hội được tổ chức từ ngày 1/4 đến 2/6 (nhằm ngày 23/2 - 26/4 âm lịch) gồm các hoạt động: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội thi, hội diễn… Điển hình, như: Chương trình văn nghệ phục vụ phát triển sản phẩm DL; giao lưu, triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng lễ hội; hội thi thả đèn hoa đăng; giao lưu thể dục dưỡng sinh; giải cầu lông, quần vợt, Pickleball, bóng chuyền hơi nữ; hội thi lân sư rồng TP. Châu Đốc mở rộng…

Bản đồ

Lịch trình của bạn