CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CÁC NGHI THỨC TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI CẤP QUỐC GIA VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM NĂM 2020

06/05/2021 14/05/2021

Thành phố Châu Đốc, An Giang

1154 0

   - Ngày 5-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã cho ý kiến việc tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020.
   Đối với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, UBND tỉnh An Giang thống nhất phương án tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động phục vụ lễ hội với quy mô nhỏ theo đề xuất UBND TP. Châu Đốc; đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tập trung đông người trong tổ chức lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/4/2020 và Văn bản số 432, ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh An Giang. Riêng Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ tiếp tục tạm dừng tổ chức đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.
 
   
   
   Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 19/5/2020 (nhằm ngày 22 đến 27/4 âm lịch). Để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm nay, địa phương sẽ không tổ chức lễ khai hội, về quy mô tổ chức cũng không quá 30 người.
   Theo đó, lễ hội vẫn thực hiện phần nghi thức truyền thống, như: lễ phục hiện vào ngày 14/5; lễ tắm Bà ngày 15/5 (nhằm 23/4 âm lịch), lực lượng tham gia, gồm: Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam, Ban quý tế, bô lão (dự kiến không quá 30 người), thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi giao tiếp. Các lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc vẫn giữ theo nghi thức truyền thống hàng năm và tổ chức trong nội bộ Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
 
CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CÁC NGHI THỨC TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI CẤP QUỐC GIA
VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM NĂM 2020
 
Chương trình tổ chức các nghi thức truyền thống Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam như sau:
- Chương trình may áo Bà: Ngày 07/05/2020 (nhằm ngày 15/04 âm lịch) tại sân khấu và Võ ca Miếu Bà.
- Lễ phục hiện rước tượng Bà: vào lúc 16 giờ, ngày 14/05/2020 (nhằm 22/4 âm lịch). Tổ chức rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh Núi Sam và kết thúc tại miếu Bà.
- Chương trình nấu nước tắm Bà: vào lúc 6 giờ 30 phút - 18 giờ, ngày 15/05/2020 (nhằm ngày 23/04 ÂL).
- Lễ tắm Bà: vào lúc 24 giờ, ngày 15/05/2020 (nhằm ngày 23/4 âm lịch).
- Lễ thỉnh Sắc thần: vào lúc 15 giờ, ngày 17/05/2020 (ngày 25/4 âm lịch) Thỉnh sắc Ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà.
- Lễ Túc yết và Xây chầu: vào lúc 24 giờ, ngày 17/05/2020 (nhằm ngày 25/4 âm lịch).
- Lễ Chánh tế: vào lúc 04 giờ,  ngày 19/05/2020 (ngày 27/4 âm lịch).
- Lễ Hồi sắc: vào lúc 15 giờ, ngày 19/05/2020 (ngày 27/4 âm lịch) đưa sắc Ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ./.
 
du lich an giang
 
Nguồn 1: Chương trình LỄ HỘI CẤP QUỐC GIA VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM NĂM 2020 UBND Thành phố Châu Đốc.
Nguồn 2: THU THẢO - https://baoangiang.com.vn/
​​​​​​​

Bản đồ

Lịch trình mẫu