Bản tin an toàn giao thông thành phố Châu Đốc

20/01/2020 31/01/2020

Thành phố Châu Đốc, An Giang

596 0

Các tuyến đường tránh ùn tắc giao thông


1. Tình huống 1: Xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ trên toàn nội ô thành phố

- Đối với xe mô tô tại trung tâm thành phố Châu Đốc đi Long Xuyên đi theo hướng như sau:

Nguyễn Văn Thoại => Thủ Khoa Huân => Nguyễn Tri Phương => Tôn Đức Thắng => Long Xuyêndu lich an giang


Hoặc đi Nguyễn Văn Thoại => Thủ Khoa Huân => Nguyễn Tri Phương – Mậu Thân – Trung Tâm Thành phố Lễ Hội => Tôn Đức Thắng => Long Xuyêndu lich an giang


- Đối với xe mô tô đi thị xã Tân Châu đi theo hướng như sau:

Nguyễn Tri Phương => La Thành Thân => Châu Long => Bến phà phụdu lich an giang


- Đối với xe ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn ở các tuyến trong nội ô thành phố có nhu cầu về Long Xuyên đi theo hướng như sau:

Nguyễn Văn Thoại => Hoàng Diệu=> Nguyễn Tri Phương => Tôn Đức Thắng => Long Xuyêndu lich an giang


Hoặc đi Nguyễn Văn Thoại => Hoàng Diệu=> Nguyễn Tri Phương => Mậu Thân => Khu trung tâm trung tâm lễ hội TP Châu Đốc => ra đường Tôn Đức Thắngdu lich an giang


- Đối với các phương tiện đi trên đường Tân Lộ Kiều Lương, khu vực Núi Sam đi theo hướng như sau:

Lê Hồng Phong=> (hoặc Lê Đại Cương => ) đường tránh QL91 => Tôn Đức Thắng => Long Xuyêndu lich an giang


- Đối với các phương tiện đi từ hướng Tịnh Biên => Châu Đốc

Đi Cầu Tha la=> Quốc Lộ 91=> đường vòng Núi Sam=> Mai Văn Tạo => Đường số 5 => Lê Đại Cương=> Châu Đốcdu lich an giang


- Đối với các phương tiện đi từ hướng Long Xuyên => Châu Đốc => Tịnh Biên

Đi theo hướng đường Tôn Đức Thắng=> đường tránh Quốc Lộ 91=>Lê Đại Cương=> Miếu Bà chúa xứ Núi Samdu lich an giang


Hoặc đi thẳng đường tránh Quốc Lộ 91 về Tịnh Biêndu lich an giang


2. Tình huống thứ hai: Xảy ra ùn tắc giao thông khu vực bến phà Châu Giang đường Lê Lợi:

- Đối với các phương tiện mô tô, ô tô đi từ Long Xuyên => Châu Đốc => An Phú

Tôn Đức Thắng => Nguyễn Tri Phương =>  Hoàng Diệu => Nguyễn Văn Thoại => Thủ Khoa Nghĩa => Chợ Châu Đốc du lich an giang

du lich an giang

Hoặc đi Tôn Đức Thắng => Nguyễn Tri Phương =>  Hoàng Diệu => Nguyễn Văn Thoại => Thủ Khoa Nghĩa => Doãn Uẩn – Cầu Cồn Tiên đi An Phúdu lich an giang


- Đối với các phương tiện mô tô từ Châu Đốc => Long Xuyên theo hướng như sau:

Nguyễn Văn Thoại =>  Hoàng Diệu => Nguyễn Tri Phương => Tôn Đức Thắng => Long Xuyên du lich an giang

- Đối với xe ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn đi theo hướng như sau: 

Thủ Khoa Huân=> Nguyễn Tri Phương => Tôn Đức Thắng => Long Xuyên du lich an giang


3. Tình huống 3: Xảy ra ùn tắc giao thông tại tuyến đường tránh Quốc lộ 91 (N1) - Tôn Đức Thắng

- Đối với các phương tiện đi theo hướng Long Xuyên => Châu Đốc => Tịnh Biên đi theo hướng như sau:

Tôn Đức Thắng => Nguyễn Tri Phương => Hoàng Diệu =>  Tân Lộ Kiều Lương => Châu Thị Tếdu lich an giang

du lich an giang


Hoặc đi Tôn Đức Thắng => Nguyễn Tri Phương => Hoàng Diệu =>  Tân Lộ Kiều Lương => Châu Thị Tế => Lê Đại Cương => Đường số 5 => Mai Văn Tạo =>  đường vòng Núi Sam) => Tịnh Biêndu lich an giangdu lich an giang

- Đối với các phương tiện đi theo hướng Tịnh Biên => Châu Đốc => Long Xuyên:

Cầu tha La => Quốc lộ 91 => Đường vòng Núi Sam => Mai Văn Tạo => Đường số 5 => Lê Đại Cương => Tân Lộ Kiều Lương=> Hoàng Diệu => Nguyễn Tri Phương => Tôn Đức Thắngdu lich an giang

du lich an giang

du lich an giang


- Đối với các phương tiện bị ùn tắc giao thông trên đường Tôn Đức Thắng:

Các phương tiện xe ô tô có thể vào tránh tại Bến xe khách Châu Đốc hoặc khu trung tâm lễ hội thành phốdu lich an giang


- Đối với các phương tiện bị ùn tắc trên tuyến tránh Quốc lộ 91

Đi hướng đường Lê Đại Cương=> ( hoặc đường Lê Hồng Phong) => Tân Lộ Kiều Lương => (Nguyễn Văn Thoại đi Chợ Châu Đốc) hoặc đường tránh QL91 – Lê Hồng Phong => Kênh Đào => Tôn Đức Thắng; Đường tránh QL91 -  Mậu Thân => Khu trung tâm thành phố lễ hội => Tôn Đức Thắng => Long Xuyên.du lich an giang

du lich an giang

Bản đồ

Lịch trình mẫu