Thiền Viện Trúc Lâm An Giang
Thiền Viện Trúc Lâm An Giang
Thiền Viện Trúc Lâm An Giang

Giới thiệu

Giá: Đang cập nhật

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: thoaison@gmail.com

Địa chỉ: Nam Sơn Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Thiền Viện Trúc Lâm An Giang

Dịch vụ

Bản đồ

Giới thiệu

×

Thiền Viện Trúc Lâm An Giang

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm