Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tân Lộ Kiều Lương Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Royal Lounge Club

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giá



Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img