Karaoke vs Cafe Sky

Ngay cổng chào Châu Đốc Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

karaokecafesky@gmail.com

Số điện thoại: 0915166094

Giá: đ - đ

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 10:00 CH

Mô tả

Karaoke vs Cafe Sky

Bản đồ

Giới thiệu

×

Karaoke vs Cafe Sky

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm