CHÂU ĐỐC - DI TÍCH THẮNG CẢNH VÀ ĐẶC SẢN

07/01/2020
0
305
Châu Đốc, An Giang
Châu Đốc là thành phố biên trấn duy nhất của miền viễn tây Nam bộ, nơi có nhiều di tích, cảnh đẹp và truyền thuyết, huyền thoại dân gian thú vị, hấp dẫn lưu truyền từ thời mở đất đến nay. Châu Đốc còn đặc sắc với du lịch tâm linh và mua sắm, hàng năm thu hút từ 5 đến 7 triệu lượt người đến hành hươ