Mời tham gia Cổng thông tin Check in An Giang

22/05/2024

Cổng thông tin du lịch tỉnh An Giang là cổng thông tin trực tuyến nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp các tiện ích về du lịch để người dùng, đặc biệt là du khách dễ dàng tra cứu và khai thác sử dụng. Qua đó tăng cường hiệu quả quản lý điểm đến, di sản, khách sạn, dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp của cơ quan quản lý Nhà nước; quảng bá du lịch một cách tiết kiệm cả về chi phí, thời gian, nguồn nhân lực; thu thập thông tin nhằm dự báo, ra quyết định kịp thời, chính xác, tạo ra bước phát triển đột phá, bền vững.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổng thông tin du lịch tỉnh An Giang được triển khai hoạt động trên website https://checkinangiang.vn và ứng dụng du lịch trên các thiết bị di động tại App Store và CH Play. Cổng thông tin hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang thuộc Khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019-2025, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư tỉnh An Giang vận hành cùng với sự phối hợp của nhà cung cấp dịch vụ VNPT An Giang.

Nhằm hỗ trợ Quý đơn vị kinh doanh du lịch khai thác tối đa tiện ích của Cổng thông tin, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia cung cấp thông tin với các lựa chọn cụ thể tại đường dẫn https://forms.gle/ujqVczS1VFX6cSim8 hoặc quét mã QR. Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị.

Ẩm thực

Địa điểm