CHÂU ĐỐC - DI TÍCH THẮNG CẢNH VÀ ĐẶC SẢN

05/04/2021 07/01/2022

Châu Đốc, An Giang

816 0

Châu Đốc là thành phố biên trấn duy nhất của miền viễn tây Nam bộ, nơi có nhiều di tích, cảnh đẹp và truyền thuyết, huyền thoại dân gian thú vị, hấp dẫn lưu truyền từ thời mở đất đến nay.

Châu Đốc còn đặc sắc với du lịch tâm linh và mua sắm, hàng năm thu hút từ 5 đến 7 triệu lượt người đến hành hương, chiêm bái và ngoạn cảnh.

Châu Đốc là thành phố cổ, hình thành cách đây hơn 260 năm, tọa lạc ở một vị trí độc đáo, trước mặt là ngã ba sông, sau lưng là bảy núi, đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình.

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giangdu lich an giangdu lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

du lich an giang

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu