Châu Đốc cuối tuần

Châu Đốc cuối tuần
 • Từ ngày 18/06/2018
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 8 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 2 địa điểm
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:47
  Quán Hải Sản Phố Nướng Miễn phí

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Ngày 2 6 địa điểm
 • 07:30
  Bệ đá nơi Bà ngự Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:49
  Miếu Khổng Tử Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:03
  Chùa Huỳnh Đạo Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:39
  SIÊU THỊ TỨ SƠN Miễn phí

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 12:31
  Nhà Hàng Bassac - Victoria Châu Đốc Miễn phí

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 14:32
  Cảng Du Lịch Châu Đốc Miễn phí

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.