Châu Đốc cuối tuần

Châu Đốc cuối tuần
 • From date 18/06/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 8 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 2 places
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:47
  Quán Hải Sản Phố Nướng Free

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Day 2 6 places
 • 07:30
  Bệ đá nơi Bà ngự Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:49
  Miếu Khổng Tử Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:03
  Chùa Huỳnh Đạo Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:39
  SIÊU THỊ TỨ SƠN Free

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 12:31
  Bassac Restaurant - Victoria Chau Doc Hotel Free

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 14:32
  Cảng Du Lịch Châu Đốc Free

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.