Khám phá Châu Đốc

Khám phá Châu Đốc
 • Từ ngày 20/06/2018
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 12 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:49
  Đền thờ cụ Trương Gia Mô Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:07
  Lăng Thoại Ngọc Hầu Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:28
  Nhà Hàng Bassac - Victoria Châu Đốc Miễn phí

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 13:40
  SIÊU THỊ TỨ SƠN Miễn phí

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 15:28
  SAO MAI RESORT CHÂU ĐỐC 580.000 đ

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Ngày 2 6 địa điểm
 • 06:00
  Chùa Đức Linh Miễn phí

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:09
  Bồ Đề Đạo Tràng Miễn phí

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:11
  Đình Châu Phú Miễn phí

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:08
  Hiệu Mắm Cô Tư Ấu Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 13:35
  MẮM BÀ GIÁO KHỎE 55555 Miễn phí

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 15:41
  Lạp Xưởng Minh Hương Miễn phí

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.