Khám phá Châu Đốc

Khám phá Châu Đốc
 • From date 20/06/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 12 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 6 places
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:49
  Đền thờ cụ Trương Gia Mô Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:07
  Lăng Thoại Ngọc Hầu Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:28
  Bassac Restaurant - Victoria Chau Doc Hotel Free

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 13:40
  SIÊU THỊ TỨ SƠN Free

  Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 15:28
  SAO MAI RESORT CHÂU ĐỐC 580,000 đ

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Day 2 6 places
 • 06:00
  Chùa Đức Linh Free

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:09
  Bồ Đề Đạo Tràng Free

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 10:11
  Đình Châu Phú Free

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:08
  Hiệu Mắm Cô Tư Ấu Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 13:35
  CÔNG TY TNHH MTV BÀ GIÁO KHỎE 55555 Free

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 15:41
  Lạp Xưởng Minh Hương Free

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.