Du lịch đền chùa Châu Đốc

Du lịch đền chùa Châu Đốc
 • Từ ngày 20/06/2018
 • Số ngày 3 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 8 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:47
  Đình Vĩnh Ngươn Miễn phí

  Phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:31
  Đền thờ cụ Trương Gia Mô Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Ngày 2 3 địa điểm
 • 07:30
  Bệ đá nơi Bà ngự Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:57
  Chùa Viên Quang Miễn phí

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:05
  Chùa Huỳnh Đạo Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Ngày 3 2 địa điểm
 • 06:00
  Chùa Châu Long Miễn phí

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:06
  Chùa Viên Quang Miễn phí

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.