Du lịch đền chùa Châu Đốc

Du lịch đền chùa Châu Đốc
 • From date 20/06/2018
 • Days 3 Days
 • Total travel distance km
 • Places 8 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:47
  Đình Vĩnh Ngươn Free

  Phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:31
  Đền thờ cụ Trương Gia Mô Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Day 2 3 places
 • 07:30
  Bệ đá nơi Bà ngự Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:57
  Chùa Viên Quang Free

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:05
  Chùa Huỳnh Đạo Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Day 3 2 places
 • 06:00
  Chùa Châu Long Free

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:06
  Chùa Viên Quang Free

  Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.