Du lịch viếng miếu bà Chúa Xứ

Du lịch viếng miếu bà Chúa Xứ
 • Từ ngày 19/12/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:44
  Chùa Phước Điền Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:37
  Nhà Hàng Lá Giang Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:59
  Hiệu Mắm Cô Tư Ấu Miễn phí

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 14:26
  MẮM BÀ GIÁO KHỎE 55555 Miễn phí

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.