Du lịch viếng miếu bà Chúa Xứ

Du lịch viếng miếu bà Chúa Xứ
 • From date 19/12/2019
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 5 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 5 places
 • 07:30
  Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 08:44
  Chùa Phước Điền Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 09:37
  La Giang Restaurant Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 11:59
  Hiệu Mắm Cô Tư Ấu Free

  Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

 • 14:26
  CÔNG TY TNHH MTV BÀ GIÁO KHỎE 55555 Free

  Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.