Karaoke Amigo

114, trung nu vuong Chau Doc City,

karaokeamigo@gmail.com

Phone: 02963550757

Price: đ - đ

Open Time: 8:00 AM - Close Time: 10:00 PM

Mô tả

Karaoke Amigo có không gian sạch sẽ, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của quý khách.

Map

Introdution

×

Karaoke Amigo có không gian sạch sẽ, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của quý khách.

Bài viết liên quan

Sample Plan

Accommodations