Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm
Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: khudulichnuicam@gmail.com

Địa chỉ: Ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Phật Di lạc - Hồ Thủy liêm - Núi cấm

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí