Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Lẩu Trâu Kiều Thu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Ivy Moda

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Quế Phát - Quán Ăn Gia Đình

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Mây Store

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Rừng Tràm Trà Sư

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Hang Châu Đốc (Chùa Phước Điền)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00