Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Quán Hải Sản Phố Nướng

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 2
 • Bệ đá nơi Bà ngự

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Miếu Khổng Tử

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Chùa Huỳnh Đạo

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 20:00
 • SIÊU THỊ TỨ SƠN

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà Hàng Bassac - Victoria Châu Đốc

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Cảng Du Lịch Châu Đốc

  Mở cửa: 19:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa