Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên
Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên
Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên
Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên
Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên
Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên
Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ditichlichsucachmanghuyentinhbien@gmail.com

Địa chỉ: ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử cách mạng huyện Tịnh Biên

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí