Điểm du lịch Rừng tràm Trà Sư

Ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang

02966502299

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Khuôn viên miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

0911399190

Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm

Tân Lợi, Tịnh Biên, An Giang, Vietnam

02963760555

- Cung cấp các thông tin, giới thiệu hình ảnh về các hoạt động du lịch cho du khách

- Tiếp nhận yêu cầu và phản hồi ý kiến của du khách về hoạt động du lịch tại địa phương.

- Tư vấn các dịch vụ: du lịch, ăn uống, lưu trú, vui chơi giải trí,thuyết minh viên, mua sắm, bản đồ, vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy.

- Giới thiệu các sản phẩm lưu niệm, đặc sản địa phương. Phục vụ ấn phẩm du lịch cho du khách: tờ rơi của doanh nghiệp lữ hành, tour tuyến...