Điểm số 03

Đường Vòng Núi Sam, Phường Núi Sam, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963861666

Điểm số 01

Đường số 4, KDC Chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963861666

Điểm số 02

Đường Lê Đại Cương, Phường Núi Sam, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963861666