Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt
Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ttvanhoadulichtriton@gmail.com

Địa chỉ: Quốc Lộ N1 Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đài tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí