Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth
Chùa Thơm Míth

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: chuathomith@gmail.com

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hạ, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chùa Thơm Míth

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Thơm Míth

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí