Chùa Sa Đech Fos
Chùa Sa Đech Fos
Chùa Sa Đech Fos
Chùa Sa Đech Fos
Chùa Sa Đech Fos
Chùa Sa Đech Fos
Chùa Sa Đech Fos
Chùa Sa Đech Fos

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: chuasadechfos@gmail.com

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hạ, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chùa Sa Đech Fos

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Sa Đech Fos

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí