Chùa Neeng Non
Chùa Neeng Non
Chùa Neeng Non
Chùa Neeng Non
Chùa Neeng Non
Chùa Neeng Non
Chùa Neeng Non
Chùa Neeng Non

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: chuaneengnon@gmail.com

Địa chỉ: Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Phong cảnh chùa Neeng Non (Nênl Non) - xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên

Bản đồ

Giới thiệu

×

Phong cảnh chùa Neeng Non (Nênl Non) - xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí