Chùa Phật nằm

Địa chỉ: Ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

1575 lượt xem

Chùa Phật nằm

loại địa điểm: