Phủ Thờ Nguyễn Tộc

Địa chỉ: Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

1957 lượt xem
loại địa điểm: