Chùa Giồng Thành

Địa chỉ: Tỉnh lộ 954, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

1985 lượt xem

Chùa Giồng Thành

loại địa điểm: