Bánh Canh Vĩnh Trung Út Oanh Na

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

1058 lượt xem

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

loại địa điểm: