Bánh Canh Vĩnh Trung Mỹ Tiên

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

1158 lượt xem

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

loại địa điểm: