Khách sạn Victoria Châu Đốc

Địa chỉ: 1 Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

9272 lượt xem
loại địa điểm: