Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:00

125, Trưng Nữ Vương Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

0987172999

hoteltruongphat@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)