Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa: 00:00

Đường Tân Lộ Kiều Lương, Phường Núi Sam, Tỉnh An Giang Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

02963 861705

khachsanbendanuisam@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)