Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang. Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

02963508163

hoagiay@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)