Cafe Hoa Giấy    

Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang. Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang - 02963508163

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Cafe Hoa Giấy nằm trên đường lộ mới sau chợ nhà bàng.

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng

Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang. Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

02963508163

hoagiay@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)