Taxi Thiên Anh

Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963668866

Taxi Sao Đỏ

Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 02963676767

Taxi Mai Linh Chợ Mới

Ấp Long Hòa, TT.Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 02963383838

Taxi Đồng Phát Chợ Mới

Ấp Long Hòa, TT.Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 1900636353

Taxi Đức Phát Chợ Mới

Ấp Thị 2, TT.Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang

Số điện thoại: 1900757566

Taxi Mai Linh

Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 029638383838

Taxi Châu Đốc

111 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang

Số điện thoại: 0296 3668 866