Hotline: 0911575911  

Chùa Phước Điền

110 views

There are no reviews yet

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Address: Duong Vong Nui Sam, Nui Sam Ward, Chau Doc City, An Giang Province

Distance: -

Information

Chùa Hang là một trong 04 di tích văn hóa lịch sử của Núi Sam, được Bộ Văn Hóa Thông tin xếp hạng. Là nơi cảnh quan thanh tịnh, co hang sâu với truyền thuyết Thanh xà Bạch xà hấp dẫn. Đặc biệt có một hang sâu yên tĩnh và một hang mới do thầy Trụ trì Thích Thiện Tài xây dựng sau này. 
Chùa Hang nằm chếch trên sườn núi, bốn bề thoáng mát, gió lộng quanh năm, trở thành một điểm hành hương, du ngoạn lý tưởng và cũng là nơi tôn nghiệm để mọi người chiêm bái