Hotline: 0911575911  

Lăng Thoại Ngọc Hầu

113 views

There are no reviews yet

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Address: So 864 Duong vong Nui Sam, khom Vinh Tay 1 (Doi dien Mieu Ba Chua Xu Nui Sam), Nui Sam Ward, Chau Doc City, An Giang Province

Distance: -

Information

- Lăng Thoại Ngọc Hầu nằm dưới chân Núi Sam (đối diện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam) với vẻ đẹp uy nghi, cổ kính, được xây dựng vào cuối những năm hai mươi thế kỷ 19, do chính ông Thoại Ngọc Hầu đứng ra chỉ huy xây dựng. Khu chính giữa là đền thờ và lăng mộ của ông Thoại Ngọc Hầu cùng hai bà vợ Châu Thị Tế và Trương Thị Miệt, hai bên là hai dãy mộ vô danh.
- Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại sinh ngày 26/11/1761 (năm Tân Tỵ), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 22, tại Diên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ông là một nhân vật có công khẩn hoang lập làng, bảo vệ biên cương Tổ quốc, ông đã cho đào kinh đắp đường, mở rộng giao thông thủy bộ, điển hình như lộ Núi Sam - Châu Đốc, kinh Thoại Hà, đặc biệt là công trình đào kinh Vĩnh Tế có tác dụng, hiệu quả tích cực về nhiều mặt cho xã hội cho đến ngày nay.
- Vào năm 2009, trong quá trình trùng tu lại Lăng Thoại Ngọc Hầu đã phát hiện nhiều cổ vật của Ông, Bà Thoại Ngọc Hầu. Năm 2016, khánh thành Nhà trưng bày cổ vật Ông, Bà Thoại Ngọc Hầu trong khu vực Lăng Thoại Ngọc Hầu do Ban Quản Trị Lăng Miếu Núi Sam đầu tư xây dựng.
- Lăng Thoại Ngọc Hầu là Di tích - Lịch sử - Văn hóa được xếp hạng cấp Quốc gia. Lễ giỗ ông Thoại Ngọc Hầu được tổ chức trọng thể theo nghi thức cúng tế dân gian truyền thống vào mùng 5 và 6 tháng 6 âm lịch hàng năm.